Enzyme: Phytase, Xylanase, Glucanase

Enzyme: Phytase, Xylanase, Glucanase (6)

1. Tên sản phẩm: Natugrain® TS L

2. Công dụng: bổ sung men tiêu hóa cho vật nuôi

3. Thành phần:

 Xylanase (5600 TXU of endo-1,4-beta-xylanase per gram)
 Glucanase (2500 TGU of endo-1,4-beta-glucanase per gram)
TXU: thermostable xylanase units
TGU: thermostable glucanase units

4. Đặc điểm: dạng lỏng, màu vàng

5. Đóng gói: 125kg/thùng

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 15 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 2407 lần

1. Tên sản phẩm: Natugrain® TS

2. Công dụng: bổ sung men tiêu hóa cho vật nuôi

3. Thành phần:

 Xylanase (5600 TXU of endo-1,4-beta-xylanase per gram)
 Glucanase (2500 TGU of endo-1,4-beta-glucanase per gram)
TXU: thermostable xylanase units
TGU: thermostable glucanase units

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nhạt

5. Đóng gói: 20kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 15 tháng

Đánh giá
(1 Đánh giá)
Đọc 2344 lần

1. Tên sản phẩm: Natuphos® 5000 Combi G

2. Công dụng: bổ sung men tiêu hóa cho vật nuôi

3. Thành phần:

 Phytase (5000 FTU of 3-phytase per gram)
 Xylanase (5600 TXU of endo-1,4-beta-xylanase per gram)
 Glucanase (2500 TGU of endo-1,4-beta-glucanase per gram)
FTU: phytase units
TXU: thermostable xylanase units
TGU: thermostable glucanase units

 

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nhạt

5. Đóng gói: 20kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 15 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 2474 lần

1. Tên sản phẩm: Natuphos® 5000L

2. Công dụng: bổ sung men phytase (Aspergillus niger) cho vật nuôi

3. Thành phần: phytase 5000 FTU/g

4. Đặc điểm: dạng lỏng, màu vàng nhạt

5. Đóng gói: 125kg/drum

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 15 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 2575 lần

1. Tên sản phẩm: Natuphos® 10000G

2. Công dụng: bổ sung men phytase (Aspergillus niger) cho vật nuôi

3. Thành phần: phytase 10000 FTU/g

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nhạt

5. Đóng gói: 20kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 15 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 2276 lần

1. Tên sản phẩm: Natuphos® 5000G

2. Công dụng: bổ sung men phytase (Aspergillus niger) cho vật nuôi

3. Thành phần: phytase 5000 FTU/g

4. Đặc điểm: dạng hạt, màu vàng nhạt

5. Đóng gói: 20kg/carton, bao nilon bên trong

6. NSX: BASF

7. Xuất xứ: Đức

8. Hạn Sử Dụng: 15 tháng

Đánh giá
(0 Đánh giá)
Đọc 2560 lần